ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Шовгеновский район

Официальный сайт Администрации муниципального  образования "Шовгеновский район"

Информация

Быслъымэнэу дунаим тетым зэкIэми Къурмэн мэфэкI мафэ хагъэунэфыкIыгъ. Пчэдыжьым Хьакурынэхьаблэ мэщытым бирам нэмазыр щашIыгъ. Мыгъэ къ. Хьакурынэхьаблэрэ Мамыхыгъэрэ къурмэн ашIыщтыр къафэзыщагъэр Сапый Юныс. ЗэкIэмкIи ныбгъэшъуитIу Iахьэ шъитIу хъоу агощыгъ, лым хьаджыгъэ кг 5-рэ, дагъэу литри 5-рэ арагъэгъусэрэ къоджитIум къащыращэкIыгъ.

Джащ фэдэу къурмэн ышIыгъ къ.Хьакурынэхьаблэ щыщэу Зезэрахьэ Аслъан. Ащ Iахьишъэ хъурэ былымылым пIэстапхъэрэ дагъэрэ игъусэу тэмашъхьэм ыкIи зигъот макIэу чылэм дэсхэм афищагъ.

shovgenovskyi raion 66394326 133071224593524 6874049266926416796 n

shovgenovskyi raion 67038574 497914771012628 1834432307799370762 n

shovgenovskyi raion 67109986 119940635715339 2215339446892356710 n

shovgenovskyi raion 67173089 476657749559453 4249549762149442054 n

shovgenovskyi raion 67367550 522656995171372 5506517578025908191 n

shovgenovskyi raion 67543071 647273072450745 4316079296815215801 n

shovgenovskyi raion 67605712 145019376595815 463293765533487654 n

shovgenovskyi raion 67821515 2538745026188704 7165009197824267347 n