ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Шовгеновский район

Официальный сайт Администрации муниципального  образования "Шовгеновский район"

Информация

Къуаджэу Къэбэхьаблэ дахэу Къурмэн-Бирам мафэр езгъэкIокIыгъэхэмэ ащыщ. Къурмэн ашIыгъэ былымым щыщ Iахьэм пэмыкI гъомлапхъэхэр игъусэхэу зэкIэ къоджэдэсхэм алъынагъэIэсыгъ, Iахьа шъитIум кIахьэу агощыгъ.

Ренэу чылэм зишIуагъэ езгъэкIэу, гупыкIышхо зиIэу унэе хъызмэтшIапэм ипащэу Шъаокъо Аслъанчэрый къурмэныпхъэ ашIыгъэ былымыр къаритыгъ.

shovgenovskyi raion 67024112 2361685300824826 641499553743054151 n

shovgenovskyi raion 67144722 375807183101907 6319885620308953432 n

shovgenovskyi raion 67315537 712243315883415 9025413187282713376 n

shovgenovskyi raion 68709091 199070141107094 8111096291638960762 n

Ащ пэмыкIэу къуаджэм ихэгъэхъон дэгуIэхэу, дэлажьэу къоджэдэс купым Къурмэным ирегъэкIокIын иIахьышIу хилъхьагъ.